Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

Adresát: Jan Havel, Smetanova 1058, Kladno, 27201

 

Oznamuji/oznamujeme, že tímto odstupuji/odstupujeme od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Název zboží:  ................................................................................................................................................

Číslo dokladu (objednávka/dodací list/faktura): .................................................................................

Datum nákupu: ............................................................................................................................................

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Kupní cena má být vrácena bezhotovostním převodem na bankovní účet číslo:

................................................ /........................

Email a telefon spotřebitele: …..................................................................................................................

  

Datum a místo: .........................................................

 

Podpis kupujícího spotřebitele

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)