Pozor, od 1.9.2020 dochází ke změně otevírací doby ve čtvrtek! Nově od 15.00 do 20.00.

Reklamační list

Prodejce: Jan Havel, Smetanova 1058, Kladno, 272 01

 

Reklamující:

 

Jméno a Příjmení:

……………………………………………………………..................................

Adresa:

……………………………………………………………............…..................

Email:

……………………………………………………………..................................

Telefon:

……………………………………………………………..................................

Číslo objednávky:
……………………………………………………………..................................

Označení reklamovaného zboží:

……………………………………………………………..............................................................................................................................

Popis závady/důvod reklamace:

……………………………………………………………..............................................................................................................................

……………………………………………………………..............................................................................................................................

……………………………………………………………..............................................................................................................................

 

Datum :
……………………………………………………………....................................

 

…………………………………………………………….....................................

Podpis reklamujícího

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)