Reklamační list

Prodejce: Jan Havel, Smetanova 1058, Kladno, 272 01

 

Reklamující:

 

Jméno a Příjmení:

……………………………………………………………..................................

 Adresa:

……………………………………………………………..................................

 Email:

……………………………………………………………..................................

 Telefon:

……………………………………………………………..................................

Datum uzavření Smlouvy:

……………………………………………………………..................................


Číslo objednávky:

……………………………………………………………..................................

 Název reklamovaného zboží:

……………………………………………………………..................................

 Popis závady/důvod reklamace:

……………………………………………………………..................................

……………………………………………………………..................................

 ……………………………………………………………..................................

 Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace:

 ……………………………………………………………..................................


Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požaduji, spolu s uvedením mých kontaktních údajů pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

 

Datum :
……………………………………………………………....................................

…………………………………………………………….....................................

Podpis reklamujícího

(pouze pokud je tento formulář zasílán v listinné podobě)